Viestintä


Arjen tärkeimmät viestit

Pitkäniemen päiväkoti tiedottaa ja verkostoituu! Päiväkotimme toimintaan voi tutustua nettisivujen lisäksi myös Facebookissa ja Instagramissa.


Lisäksi päiväkotilaisten vanhemmille ja henkilökunnalle on luotu oma suljettu Facebook-ryhmä. Ryhmässä on mahdollisuus nähdä kuvia lasten päiväkotiarjesta ja viestiä muiden vanhempien ja henkilökunnan kanssa mieltä askarruttavista asioita. Ilmoita halukkuudestasi liittyä ryhmään päiväkodin johtajalle lapsesi aloittaessa hoidon, niin pääset mukaan.

Henkilökunnan tekemät kuukausikirjeet ilmestyvät vanhempien sähköposteihin ja Facebookin ryhmään. Kuukausikirjeeseen on koottu tietoa päiväkotimme tapahtumista, lapsen ryhmän kuulumisista sekä kuukauden toiminnasta ja tavoitteista.

Jokapäiväisen yhteistyön kulmakivi on henkilökunnan ja vanhempien välinen vuorovaikutus lapsen hoitoon tuomisen ja hakemisen hetkillä. Pidämme tärkeänä sitä, että vanhemmat saavat tietoa lapsen päivän kulusta.


Yhteydenpito tapahtuu tietosuoja-asetusten mukaisesti ja tarvittavat asiakirjat saa pyydettäessä nähtäväksi.